Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

1

Առաջադրանք 2.

2

1. 6385-5643=742

2. 1111+2347=3458

3. 714:17=42. 17×42=714

4. 627:11=57

Առաջադրանք 3.

4

72/16 16:2=8. 72:2=36.

21/81 21:3=7. 81=3=27

66/22  66:22 = 3. 22:22= 1

90/35  90:5 =18.  35:5 =7

78/64 78:2=39. 64:2=32

225/30 225:5=45. 30:5=6

 

Առաջադրանք 4.

3

Լուծում

1. 80+60=140

2. 140-40=100

Պատ.`  B-ից մինչև C 100 կմ/ժ:

Առաջադրանք 5.

5

Լուծում

1. 11-7=4

Պատ.` 4 կմ/ժ:

Advertisements

 

Մայիս 11

Տեքստային աշխատանք

Լինում է, չի լինում, մի շահ է լինում: Մի անգամ այս շահը իր շքախմբով շրջելիս է լինում, տեսնում է ՝ մի ծերունի ձիթենի է տնկում: Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած
հարցնում.
-Ո՜վ ալևոր, այդ ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:
Հանգստանալուդ ժամանակը վաղուց հասել է, իսկ դու դեռ աշխատում ես: Կապրե՞ս մինչև այս ծառը պտուղ տա:
-Ո՜վ ամենակարող տեր, չէ՞ որ աշխարհի օրենքն է, որ մեկը ծառ տնկի, մյուսը ճաշակի
դրա պտուղները: բայց էլի ապրելու հույս ունեմ մնիչև այն օրը, որ ծառն սկսի պտուղ տալ:
Շահին դուր է գալիս ծերունու պատասխանը, և նրան դրամով լի քսակ է տալիս:
Ա՛յ, տեսնում ես՝ ծառն սկսեց պտուղ տալ,- ժպտում է ծերունին:
_Ո՜վ մեծ շահ, ուշադրություն դարձրու, որ մյուս ծառերը տարին մեկ անգամ են պտուղ
տալիս, իսկ իմ տնկին՝ երկու անգամ:
Այս կատակ ավելի է դուր գալիս շահին: Նա ծերունուն է տալիս երրորդ քսակն ու ասում
իր ուղեկիցներին.
_Գնանք, բարեկամներ, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ կանգնենք, բոլորովին
կսնանկանանք:

 1. Բացատրի՛ր տրված բառերը:

Շքախումբ-ամբոխ

շահ-օգուտ

ամենակարող-հզոր

ալևոր-ծեր

տնկի-ծառ

սնանկանալ-աղքատ

 1. Վերնագրի՛ր պատմությունը:                                                                                                         Կատակասեր ծերունին
 2. Բնութագրի՛ր ծերունուն և շահին:                                                                                              ծերունին շատ կատակասեր  մարդ էր:                                                                                            շահը սիրում է ամեն մի կատակի համար դրամով լի մի քսակ տալ:
 3. Քո կարծիքով ո՞րն է այս պատմության ասելիքը:
 4. Տեքստի ասելիքին համապատասխան առած-ասացվածք գրի՛ր:
 5. Տեքստից դուրս գրի՛ր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն, ապա դարձրու անուղղակի:
 6. Տեքստում գտի՛ր կոչական ունեցող նախադասություն և ընդգծիր

մայիսի 5

 1. Տեքստը կարդա և լրացրու բաց թողնված տառերը, կրկնակ բաղաձայնները և երկհնչյունները:

 

Կարլուխան

Կարլուխան փոքրիկ ագռավ է: Ապրում է բակում: Այստեղ ինչ նա  ուզում, անում է: Իսկ ամենից շատ ուզում է թաքցնել: Թաքցնում է` ինչ կտուցն է ընկնում: Կեղև լինի` կեղևը կթաքցնի, երշիկի կլեպ` կլեպը, քարի կտոր` քարի կտորը: Թաքցնում է հետևյալ կերպ: Քայլում ու չորս բոլորն է նայում և հենց որ մեկուսի մի տեղ նկատեց, քիթն անմիջապես խոթում է այնտեղ: Թաքցնում է ու խոտով ծածկում: Շրջվում էր ոչ ոք չտեսա՞վ, և շարունակում է քայլել: Գուցե էլի ինչ-որ թաքցնելու բան գտնի:

Մի անգամ կոճակ էր թաքցրել: Խծկել էր ամենախիտ խոտերի մեջ: Այդտեղ աճում էին երիցուկներ, զանգակներ, տարբեր հասկեր ու ավելներ: Սկսեց կոճակը խոտով ծածկել: Թեքեց հասկը, բայց այն նորից ուղղվեց: Ավելը թեքեց, դա ևս ուղղվեց: Երիցուկը պարկեցրեց, երիցուկը . բարձրացավ: Ջանաց-ջանաց, թաքցրեց-թաքցրեց, բայց կոճակը բաց մնաց: Ահա, բոլորի աչքի առաջ Է: Առաջին իսկ կաչաղակը կգողանա:

Կարլուխան կորցրեց գլուխը: Զարմանքից նույնիսկ կռկռաց: Վերցրեց կոճակն ու գնաց ուրիշ տեղ թաքցնելու:

Մտցրեց խոտերի մեջ, թեքեց մի հասկ, բայց այն ուղղվեց: Զանգակն իջեցրեց, բայց դա էլ բարձրացավ:

Իսկ մոտակա թփուտներում արդեն աղմկում են կաչաղակները, ինչպես լուցկու հատիկները` տուփի մեջ: Ուր որ է՝ կտեսնեն կոճակը: Կարլուխան արագ մտցրեց այն աղյուսի տակ: Վազեց տաշեղ բերեց, անցքը փակեց: Մամուռ պոկոտեց, լցրեց բոլոր ճեղքերը: Կողքից քար հանեց: Եվ ապահովության համար ինքն էլ նստեց աղյուսի վրա:

Իսկ անպատկառ կաչաղակները միևնույն է, կչկչում են: Հավանաբար ինչ-որ բան են մտմտում:

Կարլուխան բարկանում է: Երիցուկ քաղեց, թաթով սեղմեց, կտուցով թերթիկներն է փետրում` այս ու այն կողմ թռցնելով: Կողքից ինձ թվում է, թե նա երիցուկով գուշակություն է անում. կգողանան-չեն գողանա, կգողանան-չեն գողանա:

 

2. Թվարկիր դեպքերի հաջորդականությունը:

Օրինակ` Կարլուխան ապրում էր բակում:

Նա սիրում էր ամեն ինչ թաքցնել:

3. Բնութագրիր Կարլուխային:

Նա շատ զգույշ է իր իրերի նկատմամբ:

Նա շատ է սիրում ուտել:

4.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

Ծանոթ-անծանոթ

հայտնի-անհայտ

 համեղ-անհամ

 երջանիկ-տխուր

 լավատես-վատատես

ծեր-երիտասարդ

տխուր-ուրախ

5.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝

ծեր-ծերունի

ճամփորդել-ճանապարհորդել

պատրաստել-սարքել

կրկին-նորից

6. Կազմիր բառեր հետևյալ արմատներով՝

ուղի-ուղանցք,ուղարգել
ուղիղ-ուղղահայաց,ուղղանկյուն

Մայիս 4

Մայիս 4

Գործնական քերականություն. հնչյունափոխություն

Գաղտնավանկի ը ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուրթե հնչյունականինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

մեղր-Մեղրաձոր- ըն սղվել է, մանր-մանրամասն- ըն սղվել է, համր-համրություն- ըն սղվել է, խառն-խառնիխուռն- ըն սղվել է, ազդր-ազդրամիս-ըն սղվել է, թանձր-թանձրանալ- ըն սղվել է:

2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրով 1-2 բառ կազմիր այնպեսոր տեղիունենա հնչյունի փոփոխություն՝

Աստղ-աստղացուցարան, կարծր-կարծրատիպ, փոքր-փոքրանալ, կայսր-կայսրական, քաղցր-քաղցրահամ:

Յաույյու երկհնչյունների հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուրթե հնչյունականինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

հավիտյան-հավիտենական- յան դարձել է ե, սենյակ-սենեկազգեստ- յանդարձել է ե, առօրյա-առօրեական- յան դարձել է ե, հնամյա-հնամենի- յանդարձել է ե, պատանյա-պատանեկիկ- յան դարձել է ե:

2. Տրված մասերը միացնելով բառեր կազմիր:

վայրկյան+ցույց- վայրկենացույց, կատարյալ+ություն- կատարելություն,մատյան+գիր- մատենագիր, առաքյալ+ական- առաքելական, հեծյալ+զոր-հեծելազոր, ատյան+կալ- ատենակալ:

3. Հետևյալ բառերից 2-ական բառ կազմիր այնպեսոր ույ երկհնչյունըփոխվի ուի՝

Զրույց-զրուցել,զրուցարան, ցույց-ցուցարար,ցուցահանդես, գույն-գունավոր,գունավառ, հույս-հուսահատվել,հուսաբեկ, հրապույր-հրապուրվել,հրապուրանք, լույս-լուսաբաց,լուսաբան, բույր-բուրավետ, բուրաստան:

4.Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիրանհնչյունափոխ ձևերը՝

Լուսավոր-լույս, բուրաստան-բույր, բուսական-բույս, մատուցել-մատույց,զգուշություն-զգույշ, հուսալից-հույս, թունավոր-թույն, գունեղ-գույն, կապտություն-կապույտ, սառցարան-սառույց, համբուրել-համբույր, ողջունել-ողջույն, կուտակել-կույտ, կառուցում-կառույց, զեկուցում-զեկույց, անասնաբուծություն-անասուն:

5.Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկներիօգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտհնչյունափոխության:

կառույց(պատել)- կառուցապատել, բույս(բան)-բուսաբան, հույս(տու)-հուսատու, լույս(բեր)- լուսաբեր, զեկույց(գիր)- զեկուցագիր, հրապույր(իչ)-հրապուրիչ, գույն(վառ)- գունավառ, սառույց(պատ)- սառցապատ:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կոտորակներից որն է փոքր,  33/100, թե 12/100:

ընտրիր ճիշտը

 • 33/100
 • 12/100

 

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 1/19 -ի և 8/19 -ի միջև:

 • 9/19
 • 4/19
 • 6/19
 • 10/19

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով՝

1/12, 1/261, 1/8, 1/9, 1/220, 1/16

1/8, 19/, 1/12, 1/16, 1/220, 1/261:

Առաջադրանք 4.

Ա) 165/193 > 163/193,

բ ) 5/9 < 7/9,

գ) 37/5> 8/5,

դ) 13297/ 2 < 13397/2,

ե) 15/4 > 6/4,

զ) 187/56 < 200/56:

 

Առաջադրանք 5.

Խանութում կա 200 կգ միրգ՝ 2/5-ը սալոր է, մնացած մրգի 3/4-ը տանձ է, իսկ մնացածը՝ նարինջ: Գտի՛ր, թե քանի՞ կգ նարինջ կա:

 

ապրիլի 12

 

344. Կետերի փոխարեն կոչականներ գրի’ր:

Պապի’կ, դինոզավրերը ինչո՞ւ են ոչնչացել:

Եղբա’յր, դու քայլող մեքենա տեսե՞լ ես:

Նա իսկապե՞ս իր բնակարանը գազանանոցի է վերածել,  քեռի’:

Մարդն իչքա՞ն ժամանակ կարող է դիմանալ առանց խմելու, հայրի’կ:

Գիտե՞ս, մայրի’կ,  ռոբոտներն էլ է օդ պետք:

Ին’չ ասես չես մտածի, , հիմա էլ որոշել ես նոր տեսակի ծաղի՞կ աճեցնել:

345.

Ա. Եղբա’յր, էսպես էլ բա՞ն կլինի:

Բ. Ա’յ եղբայր, էսպես բա՞ն կլինի:

Կոչականին ավելացավ լրացում:

Ա. Եվ դու խուսափո՞ւմ ես հարցի պատասխանը փնտրելուց, փիլիսոփա’:

Բ. Եվ դու խուսափո՞ւմ ես հարցի պատասխանը փնտրելուց,իմաստո’ւն փիլիսոփա:

Ա. Լավ կլիներ, չէ՞, որ փչովի մեքենա ունենայինք, գյուտարա’ր, ավտոտնակ է’լ պետք չէր լինի:

Բ. Լավ կլիներ, չէ՞, որ փչովի մեքենա ունենայինք, պարո’ն գյուտարա’ր, ավտոտնակ է’լ պետք չէր լինի:

346.

Համա’ռ տղա, քեզ թվում է ֆուտբոլի մասին ամեն ինչ գիտես:

Սիրելի’ փոքրիկ, լեզուներ սովորելը շատ հետաքրքիր է:

Ինձ այս նկարի ստեղծման մասին կպատմե՞ս, տաղանդավո’ր նկարիչ:

Շանդ պահի’ր, որ մոտ կամ, եղբա’յր հովիվ:

Գիտե՞ս, անծանո’թ ճամփորդ, այդ կողմով գնալ չարժե, ոչ մի հետաքրքիր բան չկա:

Իզուր չէիք եկել, սիրելի’ երեխաներ, երեկոն լավ անցավ:

 

Կազմե’ք նախադասություներ.

Բարի’ մարդիկ, լսեք այս օրվա իմ երգը:

Հարգելի’ ծնողներ, ներկայացեք ժողովին:

Ի’մ հեռատես ընկեր, ինձ նաև հետաքրքիր է լսել քո կարծիքը:

Անտառի’ ծառեր, ինչո՞ւ էք այդքան բարձր:

Ա’յ կամակոր աղջիկ, ինչո՞ւ չես լսում ինձ: